BETINGELSER

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du bruger Webstedet. Ved brug af Webstedet accepterer du nedenstående vilkår og betingelser.

Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser skal du ikke benytte Webstedet.

Dette Websted ejes og drives af Carlsberg Danmark A/S, Vesterfælledvej 100, 1799 København V, (i det følgende "CARLSBERG"), der er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning. CARLSBERGs hensigt med dette Websted er at levere underholdning og information. CARLSBERG giver dig ret til at browse på og hente materiale fra Webstedet til personligt og ikke kommercielt brug, forudsat at CARLSBERG beholder al ophavsret, varemærkerettigheder og ejendomsrettigheder. Du har ikke ret til på nogen måde at kopiere, genskabe, genudgive, uploade, fremvise, videresende, distribuere eller på anden måde bruge materialet på dette Websted, herunder data, lyde, tekst, billeder og video til offentligt eller kommercielt brug uden forudgående skriftlig tilladelse fra CARLSBERG.

Vilkår og Betingelser

1. Du bør gå ud fra, at alt hvad du ser eller læser på dette Websted er ophavsretligt beskyttet, medmindre andet er tydeligt angivet, og kun kan benyttes i henhold til disse Vilkår og Betingelser. CARLSBERG kan ikke garantere, at din brug af materiale fra dette Websted ikke vil krænke rettigheder tilhørende tredjepart, der ikke er ejet af eller tilknyttet CARLSBERG. Billeder på Webstedet ejes enten af CARLSBERG eller benyttes af CARLSBERG med tilladelse. Brugen af disse billeder af dig selv eller af personer med din tilladelse er forbudt, medmindre udtrykkelig tilladelser fremgår af disse Vilkår og Betingelser. Al uautoriseret brug af billederne kan føre til overtrædelse af ophavsret, varemærkelovgivning og/eller andre love og bekendtgørelser.

2. CARLSBERG tilstræber, at oplysninger på Webstedet er korrekte og ajourførte. CARLSBERG påtager sig imidlertid intet som helst ansvar for oplysningernes korrekthed. CARLSBERG påtager sig under ingen omstændigheder erstatningspligt eller ansvar for fejl eller mangler i dette Websteds indhold.

3. Brug af og browsing på Webstedet foregår på eget ansvar. I intet tilfælde kan CARLSBERG, eller de parter der er involveret i at frembringe, producere eller levere Webstedet, holdes ansvarlig for skader, herunder også men ikke begrænset til direkte eller indirekte skader (følgeskader) og specielle eller hændelige skader som følge af din adgang til eller brug af Webstedet. Uden på nogen måde at begrænse ovenstående leveres alle materialer på dette Websted som de er og forefindes, UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, EJ HELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER OGSÅ MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE AF EN IMMATERIAL RET. CARLSBERG påtager sig i øvrigt under ingen omstændigheder ansvar for nogen som helst form for skade, inkl. computer vira, på dit computerudstyr eller andre ejendele, der står i forbindelse med, opstår ved eller er en følge af din adgang til, browsing på, brug af eller manglende evne til at bruge, Webstedet eller materialer, data, tekst, billeder, video eller lyd du har hentet fra Webstedet.

4. Ethvert materiale, enhver oplysning eller anden meddelelse som du overfører eller sender til dette Websted via elektronisk mail eller på anden vis, herunder alle former for data, spørgsmål, kommentarer, forslag og lignende, betragtes som ikke-fortroligt og uden ophavsret. Alt hvad du overfører eller sender kan frit benyttes af CARLSBERG eller tilknyttede virksomheder og personer til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, kopiering, offentliggørelse, overførsel, distribution og inkorporering. CARLSBERG kan i øvrigt frit anvende ideer, koncepter, knowhow eller fremgangsmåder indeholdt i materialer og oplysninger du overfører eller sender til Webstedet uanset formålet hermed, herunder men ikke begrænset til, udvikling, produktion og marketing af produkter ved brug af sådanne materialer og oplysninger.

5. Varemærker og logoer fremvist på Webstedet er varemærker tilhørende CARLSBERG-gruppen. Intet indhold på Webstedet kan opfattes som en licens eller tilladelse, det være sig stiltiende eller på anden vis, til at benytte varemærker fremvist på Webstedet uden skriftlig tilladelse fra CARLSBERG-gruppen eller anden tredjemand, der ejer varemærkerne fremvist på Webstedet. For yderligere information vedrørende brugen af varemærker henvises til gældende lov.

6. CARLSBERG har ikke undersøgt alle de websider Webstedet indeholder links til og påtager sig intet ansvar for indholdet på eventuelle eksterne sider eller andre websites der har links til dette Websted. Opkobling til eventuelle andre eksterne sider eller andre websites sker derfor på egen risiko.

7. Dette Websted kan indeholde links til andre websites, der ikke drives af CARLSBERG men af tredjepart. Sådanne links er udelukkende medtaget for nemhedens skyld. Det faktum at dette Websted indeholder links til andre websites betyder ikke, at CARLSBERG anerkender, bifalder eller anbefaler disse websites, ligesom det ikke angiver nogen form for tilknytning til operatørerne. CARLSBERG fraskriver sig udtrykkeligt alle former for ansvar vedrørende nøjagtigheden, lovligheden, eller gyldigheden for så vidt angår indholdet på sådanne andre websites. CARLSBERG påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for nogen som helst form for tab, skade eller krav opstået i forbindelse med din brug af sådanne eksterne websites eller indholdet på sådanne sites, der er opkoblet til direkte eller indirekte gennem links på dette Websted.

8. CARLSBERG forbeholder sig ret til når som helst at revidere disse Vilkår og Betingelser ved at opdatere denne side. Du bør jævnligt besøge dette Websted for at få opdateret de aktuelle vilkår, som er bindende for dig.

9. Cookies

9.1 Hvad er cookies

Cookies er små datafiler, som gemmes på din computer, eller anden enhed der indeholder en internet-browser, for at denne enhed kan genkendes, næste gang websiden besøges. Dette sker første gang du besøger websiden. Cookies har mange anvendelsesmuligheder, men bruges grundlæggende til at gemme informationer om brugernes adfærd på nettet, eller til at sikre at en side eller løsning fungerer rent teknisk. Med andre ord betyder dette, at cookies gør det lettere for brugeren at anvende Internettet, fordi brugeren ikke hver gang skal begynde forfra. Websiden bruger informationen fra cookies til at huske information om den enkelte bruger. Cookies er passive filer og kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Cookies indeholder oplysninger i form af tekst og/eller tal, eksempelvis om indholdet i en indkøbskurv, om der er logget ind, eller hvordan hjemmesiden benyttes.

9.2 Brug af cookies på www.drikmedrespekt.dk


På www.drikmedrespekt.dk bruges cookies til at forbedre indhold, brugeroplevelsen og websidens struktur via faktisk brug af www.drikmedrespekt.dk. Informationerne er anonymiseret, og vi vil ikke kunne koble data opsamlet via cookies med anden information om dig. Det er kun Carlsberg Danmark A/S og den tekniske samarbejdspartner Pegasus, der har adgang til oplysningerne.
Cookies slettes som oftest automatisk fra browseren, når den lukkes (såkaldte session-cookies). Cookies kan dog også indstilles med et udløbstidspunkt, så data eksisterer i en kortere eller længere periode (persistent cookies). Persistent cookies gemmes typisk på harddisken. Desuden skelner man normalt mellem førstepartscookies og tredjepartscookies. Førstepartscookies afsættes af den side, som brugeren besøger. Tredjepartscookies afsættes af en tredjepart, som har elementer indlejret på den side, som brugeren besøger. Tredjeparts cookies sættes blandt andet af webanalyseprogrammer samt annoncører mv., der gør det muligt bl.a. at målrette markedsføring. På www.drikmedrespekt.dk bruger vi både førstepartscookies til grundlæggende sidefunktionalitet og tredjepartscookies til statistik.

For løbende at forbedre indholdet, selvbetjeningsløsninger og gøre din samlede oplevelse bedre, indsamler vi løbende anonymiseret statistik. Google Analytics webanalyse-cookies anvendes til at måle din brug af www.drikmedrespekt.dk. Disse målinger bruges til at lave statistik over brugen af websitet, samt til at finde uhensigtsmæssigheder på websitet, så vi kan forbedre din oplevelse af www.drikmedrespekt.dk. Disse Cookies indeholder et tilfældigt genereret ID, der anvendes til at genkende din browser, når du læser en side, og indeholder ingen personlige oplysninger og anvendes kun til webanalyse. Disse Cookies hedder egentlig 'nmstat' eller 'UTM...' i listen af cookies og er sat til at slette sig selv 1000 dage efter dit seneste besøg.

9.3 Hvordan undgår du cookies

Forhåbentlig vil du tillade cookies, da de hjælper med at forbedre www.drikmedrespekt.dk.

Hvis du alligevel ikke ønsker at tillade cookies, kan brugen afvises ved at ændre de relevante indstillinger i din browser. Herunder er det muligt at indstille browseren, så du modtager en advarsel, før der gemmes en cookie. Vær dog opmærksom på, at uden cookies kan du ikke bruge websiden i dets fulde omfang eller dets funktioner.

Ønsker du ikke at modtage cookies fra www.drikmedrespekt.dk, kan du i de fleste nyere browsere, vælge avancerede cookieindstillinger under internetindstillinger og tilføje dette domæne til listen over websider, du vil blokere cookies fra. Herinde kan du også slette individuelle cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt.

9.4 Vejledninger fra de mest almindelige browsere:

Slet cookies på Microsoft Internet Explorer.
Slet cookies på Mozilla Firefox browser.
Slet cookies på Google Chrome browser.
Slet cookies på Opera browser.
Slet flash cookies (gælder alle browsere).